لیست کلیه قرارداهای و خرید های بالاتر از سقف 100 میلیون ریال شهرداری قرق از بدو تاسیس تاکنون...

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (تحویل زباله در سایت.pdf)تحویل زباله در سایت.pdf123 kB
دانلود این فایل (تحویل زباله در سکو.pdf)تحویل زباله در سکو.pdf120 kB
دانلود این فایل (واگذاری امورات شهرداری.pdf)واگذاری امورات شهرداری.pdf2944 kB
دانلود این فایل (اجرای آسفالت.pdf)اجرای آسفالت.pdf159 kB
دانلود این فایل (خرید آسفالت.pdf)خرید آسفالت.pdf160 kB
دانلود این فایل (زیرسازی معابر.pdf)زیرسازی معابر.pdf178 kB
دانلود این فایل (زیرسازی معابر96.pdf)زیرسازی معابر96.pdf1551 kB
دانلود این فایل (هفته بازار.pdf)هفته بازار.pdf351 kB
دانلود این فایل (تحویل زباله در سایت97.pdf)تحویل زباله در سایت97.pdf492 kB
دانلود این فایل (تحویل زباله در سکو97.pdf)تحویل زباله در سکو97.pdf128 kB
دانلود این فایل (رنگ امیزی.pdf)رنگ امیزی.pdf189 kB
دانلود این فایل (پارک شهدای غواص.pdf)پارک شهدای غواص.pdf146 kB
دانلود این فایل (خرید کیسه بازکن.pdf)خرید کیسه بازکن.pdf1375 kB
دانلود این فایل (ست پارکی.pdf)ست پارکی.pdf102 kB
دانلود این فایل (ست پارکی به همراه کفپوش.pdf)ست پارکی به همراه کفپوش.pdf146 kB
دانلود این فایل (مصالح.pdf)مصالح.pdf154 kB
دانلود این فایل (برچیدن گاردریل.pdf)برچیدن گاردریل.pdf202 kB
دانلود این فایل (ساختمان سرویس بهداشتی پارک شهدای غواص.pdf)ساختمان سرویس بهداشتی پارک شهدای غواص.pdf723 kB
دانلود این فایل (حفر چاه میله ای.pdf)حفر چاه میله ای.pdf5279 kB
دانلود این فایل (عملیات بنایی به صورت دستمزدی.pdf)عملیات بنایی به صورت دستمزدی.pdf1422 kB
دانلود این فایل (عملیات بنایی.pdf)عملیات بنایی.pdf2 kB
دانلود این فایل (بتن ریزی.pdf)بتن ریزی.pdf189 kB
دانلود این فایل (موزاییک فرش.pdf)موزاییک فرش.pdf1426 kB
دانلود این فایل (اجرای جدول.pdf)اجرای جدول.pdf186 kB
دانلود این فایل (چاه میله ای.pdf)چاه میله ای.pdf1843 kB
دانلود این فایل (سنگکاری.pdf)سنگکاری.pdf121 kB
دانلود این فایل (بیمه آتش سوزی و....pdf)بیمه آتش سوزی و....pdf435 kB
دانلود این فایل (نصب استند.pdf)نصب استند.pdf678 kB
دانلود این فایل (اجرای جدول30در30.pdf)اجرای جدول30در30.pdf110 kB
دانلود این فایل (ممیزی املاک و مستغلات سطح شهر.pdf)ممیزی املاک و مستغلات سطح شهر.pdf1879 kB
دانلود این فایل (ساختمان اتش نشانی.pdf)ساختمان اتش نشانی.pdf187 kB
دانلود این فایل (بنایی هفتادگانه.pdf)بنایی هفتادگانه.pdf152 kB
دانلود این فایل (اجرای جدول وکانیوو.pdf)اجرای جدول وکانیوو.pdf190 kB
دانلود این فایل (بلوار فردوس13.pdf)بلوار فردوس13.pdf1399 kB
دانلود این فایل (موزاییک فرش1.pdf)موزاییک فرش1.pdf149 kB
دانلود این فایل (خاک برداری.pdf)خاک برداری.pdf136 kB
دانلود این فایل (مطالعه در بخش حمل و نقل.pdf)مطالعه در بخش حمل و نقل.pdf2213 kB
دانلود این فایل (اجرای جدول2.pdf)اجرای جدول2.pdf178 kB
دانلود این فایل (حمل مصالح و بارگیری.pdf)حمل مصالح و بارگیری.pdf1483 kB
دانلود این فایل (سامانه املاک و مستغلات.pdf)سامانه املاک و مستغلات.pdf2108 kB
دانلود این فایل (سرمایه گذاری.PDF)سرمایه گذاری.PDF4897 kB
دانلود این فایل (ممیزی املاک.PDF)ممیزی املاک.PDF4267 kB
دانلود این فایل (اجرای کانال.PDF)اجرای کانال.PDF3115 kB
دانلود این فایل (اجرای آسفالت مرحله سوم.PDF)اجرای آسفالت مرحله سوم.PDF1710 kB
دانلود این فایل (اجرای آسفالت مرحله چهارم.PDF)اجرای آسفالت مرحله چهارم.PDF1707 kB
دانلود این فایل (قرارداد اجرای آسفالت.PDF)قرارداد اجرای آسفالت.PDF297 kB
دانلود این فایل (قرارداد حفاری چاه روتاری.PDF)قرارداد حفاری چاه روتاری.PDF628 kB
دانلود این فایل (قرارداد خرید آسفالت.PDF)قرارداد خرید آسفالت.PDF224 kB
دانلود این فایل (قرارداد ذیحسابی جدول معابر.PDF)قرارداد ذیحسابی جدول معابر.PDF281 kB
دانلود این فایل (قراردادبیمه منازل مسکونی شهر.PDF)قراردادبیمه منازل مسکونی شهر.PDF419 kB
دانلود این فایل (واگذاری حجمی خدمات.PDF)واگذاری حجمی خدمات.PDF482 kB
دانلود این فایل (پیمانکاری پارک شهدای غواص.PDF)پیمانکاری پارک شهدای غواص.PDF253 kB
دانلود این فایل (جدول بندی معابر شهری.PDF)جدول بندی معابر شهری.PDF274 kB
دانلود این فایل (خرید موتوربرق،لجن کش وروتاری.PDF)خرید موتوربرق،لجن کش وروتاری.PDF68 kB
دانلود این فایل (خرید پکیج و متعلقات.PDF)خرید پکیج و متعلقات.PDF650 kB
دانلود این فایل (خرید خودرومزدا.PDF)خرید خودرومزدا.PDF71 kB
دانلود این فایل (خرید کامیون.PDF)خرید کامیون.PDF268 kB
دانلود این فایل (خریدتیربرق با متعلقات پارک شهدا.PDF)خریدتیربرق با متعلقات پارک شهدا.PDF197 kB
دانلود این فایل (خرید سازه المان شهدا.PDF)خرید سازه المان شهدا.PDF147 kB
دانلود این فایل (خرید دوربین مداربسته و سیستم حفاظتی و ترافیکی.PDF)خرید دوربین مداربسته و سیستم حفاظتی و ترافیکی.PDF109 kB
دانلود این فایل (خرید ست پارکی همراه با کفپوش پارک شهدا.PDF)خرید ست پارکی همراه با کفپوش پارک شهدا.PDF94 kB
دانلود این فایل (کرایه گریدر و غلطک.PDF)کرایه گریدر و غلطک.PDF1145 kB
دانلود این فایل (قرارداد اجرای عملیات بنایی پارک بانوان.PDF)قرارداد اجرای عملیات بنایی پارک بانوان.PDF1427 kB
دانلود این فایل (کمک به تجهیز ساماندهی پسماندها.PDF)کمک به تجهیز ساماندهی پسماندها.PDF608 kB
دانلود این فایل (فاز 3 پارک شهدا.PDF)فاز 3 پارک شهدا.PDF865 kB
دانلود این فایل (اجرای دیواره سنگی.PDF)اجرای دیواره سنگی.PDF733 kB
دانلود این فایل (اجرای آسفالت بهمن99.PDF)اجرای آسفالت بهمن99.PDF805 kB
دانلود این فایل (امور بنایی غسالخانه.PDF)امور بنایی غسالخانه.PDF634 kB
دانلود این فایل (امورات بنایی پارک بانوان دستمزدی.PDF)امورات بنایی پارک بانوان دستمزدی.PDF1008 kB
دانلود این فایل (تاسیسات آب وبرق.PDF)تاسیسات آب وبرق.PDF656 kB
دانلود این فایل (تحویل زباله درمحل سایت1400.PDF)تحویل زباله درمحل سایت1400.PDF572 kB
دانلود این فایل (تحویل زباله درمحل سکوی موقت1400.PDF)تحویل زباله درمحل سکوی موقت1400.PDF611 kB
دانلود این فایل (تهاتر قیر با تهیه و اجرای اسفالت بهمن99.PDF)تهاتر قیر با تهیه و اجرای اسفالت بهمن99.PDF720 kB
دانلود این فایل (جدولبندی معابر سطح شهراردیبهشت99.PDF)جدولبندی معابر سطح شهراردیبهشت99.PDF758 kB
دانلود این فایل (خرید آسفالت اردیبهشت99.PDF)خرید آسفالت اردیبهشت99.PDF744 kB
دانلود این فایل (کرایه گریدر و غلطک مهر99.PDF)کرایه گریدر و غلطک مهر99.PDF777 kB
دانلود این فایل (موزاییک فرش بلوار اصلی اسفند99.PDF)موزاییک فرش بلوار اصلی اسفند99.PDF669 kB
دانلود این فایل (واگذاری امورات شهری 1400.PDF)واگذاری امورات شهری 1400.PDF1483 kB

سال 1403

نظرات مردمی

پیوندها