شهرداری قرق در نظردارد خرید آسفالت را از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجدشرایط دارای گواهی صلاحیت واگذار نماید.

لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/10/05 اسناد را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

b_250_250_16777215_00_images_65151651651515.jpg

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قرق

اسناد مناقصه پیوست شد.

 

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (استعلام آسفالت ذیحسابی.pdf)اسناد مناقصه123 kB

سال 1400

نظرات مردمی

پیوندها