شهرداری قرق در نظردارد بمنظور جمع آوری و هدایت آب های سطحی، اجرای جدول بندی معابر سطح شهر را از طریق استعلام بها به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/10/05 اسناد را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

b_250_250_16777215_00_images_65151651651515.jpg

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قرق

اسناد مناقصه و دیتایل های اجرایی پیوست شد.

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (jadval.PDF)اسناد مناقصه3598 kB

سال 1400

نظرات مردمی

پیوندها