b_250_250_16777215_00_images_253535.jpg

شهرداری قرق در نظردارد بمنظور جمع آوری و هدایت آب های سطحی، اجرای جدول بندی معابر سطح شهر را از طریق استعلام بها به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/5/13 اسناد را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قرق

اسناد مناقصه و دیتایل های اجرایی پیوست شد.

 

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (مناقصه جدول.PDF)مناقصه جدول.PDF4208 kB

سال 1400

نظرات مردمی

پیوندها