گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه نخست سال 1398b_250_250_16777215_00_images_6666554.jpg شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (شش ماهه اول98.pdf)شش ماهه اول98.pdf7746 kB

سال 1400

نظرات مردمی

پیوندها