گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه اول سال 1397 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

b_250_250_16777215_00_images_546875656455.jpg

سال 1400

نظرات مردمی

پیوندها