گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه نخست سال 1396 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

 

 

ادامه مطلب...

سال 1400

نظرات مردمی

پیوندها