پارک جنگلی قرق

پارک جنگلی قرق - زیستگاه گوزن قرمز ایرانی
مکان : 23 کیلومتری شرق گرگان در کنار جاده اصلی
145.jpg                                                                        545.jpg 

...................................................................................

موزه فرهنگ روستایی قرق
مکان : پارک جنگلی قرق
photo_20170621_123301.jpg


......................................................................................

کلیسای مریم مقدس

مکان : خیابان قلی آباد(فردوس 13)،فرهنگ 10
photo_20170621_123718.jpg

.....................................................................................

دکل دیدبانی قرق

مکان : انتهای پارک جنگلی قرق

2.jpg

سال 1403

نظرات مردمی

پیوندها