دکتر زنگانه استاندارگلستان در قالب کاروان خدمت  با همراهی مدیران کل ستادی در روز پنجشنبه21 دیماه 1402 مورد استقبال مردم ولایتمدار وشهید پرور شهر قرق قرار گرفت.

photo9039083108.jpg

photo9039084009.jpgphoto9039084389.jpgphoto9039084911.jpgphoto9039085056.jpgphoto9069325915.jpgphoto9069326518.jpgphoto9069326388.jpgphoto9069326479.jpg

سال 1403

نظرات مردمی

پیوندها