165165165515_5.jpg

سیدعباس عنایت شهردار قرق گفت: به منظور انجام تکالیف قانونی و در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰۰قانون شهرداریها این رای اجرا شد ، وی افزود اجرای حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری بعد از طی مراحل اداری، قضائی و انتظامی آن انجام شد که به سبب آن حریم جاده بین المللی آزادسازی گردید.

 

.شهردار قرق در ادامه بیان کرد: به شهروندان محترم و ادارات توصیه می‌گردد قبل از انجام هرگونه معامله(خرید و فروش)، ساخت و ساز جزئی و کلی و محصور کردن اراضی از واحد شهرسازی شهرداری استعلام‌های لازم را به عمل آورند. مهندس عنایت تأکید کرد:  تمام آرای کمیسیون ماده صد شهرداری با دستور تخریب در برنامه‌ریزی‌های اجرای احکام شهرداری قرار دارد که پس از طی مراحل قانونی اجرا خواهد شد. 

وی همچنین افزود براساس بند (ت)تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور،به منظور تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی تخریب گردیده است،چنانچه درساخت و ساز صورت گرفته اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، پس از احراز مالکیت ،مالک می تواند درخواست تغییر رای  را اعلام نماید و بدین ترتیب در صورت رعایت موارد ذکر شده حکم تخریب قابل تغییر می باشد. 1402/04/18

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرقرق

454224.jpg55155.jpg1251515.jpg

 165165165515_3.jpg

سال 1402

نظرات مردمی

پیوندها