b_250_250_16777215_00_images_042.jpg

به اطلاع شهروندان محترم می رساند. شهرداری قرق در نظر دارد در مجموعه کلبه نوروزی شهر واقع در جنب فردوس ۴۴(حمام قدیم) محل احداث یک تنور سنتی را جهت پخت نان سنتی واگذار نماید. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ به شهرداری قرق مراجعه نمایند.

سال 1401

نظرات مردمی

پیوندها