b_250_250_16777215_00_images_photo3458194805.jpg

ویژه برنامه جشن مبعث برنامه صبح و نشاط شبکه 3 سیما با حضور پرشور مردم شهر قرق و شهرها وروستاهای همجوار در پارک جنگلی قرق بصورت پخش زنده از شبکه 3 سیما و شبکه استانی برگزار شد.

سیدعباس عنایت شهردار قرق در این خصوص گفت: در این جشن ضمن معرفی ظرفیتها و پتانسیل های شهر قرق، با اجرای برنامه های  متنوع  فرهنگی ،ورزشی، بازی های بومی و محلی و عرضه صنایع دستی و خوراکی ها و غذاهای منطقه سعی شد فضای شاد و مفرحی برای شهروندان محترم ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: افزایش رضایتمندی و امید به زندگی، تقویت خودباوری فردی و اجتماعی، ایجاد نشاط اجتماعی، اعتماد به نفس، تقویت روحیه مثبت اندیشی، ترویج آداب و سنن صحیح، فراهم نمودن فضایی شاد و پرنشاط برای مخاطب، ترویج فرهنگ مطالعه و افزایش سطح اطلاعات بومی و استانی، معرفی وآشنایی با فرهنگ بومی منطقه از اهداف این جشن بود.

 

لینک تماشای برنامه صبح و نشاط - ویژه برنامه عید مبعث در پارک جنگلی قرق - 28 بهمن 1401 در تلوبیون 

 http://www.telewebion.com/episode/0x5679557

b_250_250_16777215_00_images_photo3458191987.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3458188294.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3428587990.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3458187846.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3458191486.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3458192480.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3428592559.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3432438208.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3458189499.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3428589825.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3458190684.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3458191051.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3428586718.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3428596888.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3458190387.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3458188840.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3458189818.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3432436832.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3432446646.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3458191760.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3432448072.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3458190127.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3432429646.jpgb_250_250_16777215_00_images_photo3428594518.jpg

 

سال 1401

نظرات مردمی

پیوندها