WhatsApp_Image_20220411_at_102420_1.jpeg

طرح بافت فرسوده شهرقرق در کارگروه امورزیربنایی استان هم تصویب شد.

پس از تصویب کلیات این طرح درکارگروه استانی طرح بازآفرینی شهری در تیرماه 1400، با انجام کار کارشناسی و تکمیل مطالعات میدانی، طرح بافت فرسوده شهر قرق در سه نقطه از شهر و بمساحت حدود 10هکتار بعد از طی فرآیند طولانی سرانجام در کارگروه امور زیربنایی استان به ریاست معاونت محترم هماهنگی امورعمرانی استاندار گلستان تصویب شد.

مهندس عنایت شهردار قرق ضمن تشکر از همکاران واحد فنی شهرداری و مسئولان محترمی که یاری گر شهرداری قرق درتصویب این طرح بودند عنوان کرد.با اجرای این طرح تسهیلات ویژه ای برای اهالی ساکن در این محدوده ها تعلق می گیرد و از طرفی در هنگام اخذ پروانه نیز شهروندان محترم مشمول تخفیفات ویژه ای خواهندشد و از طرفی امکان جذب اعتبارات جهت احیای مناطق باز آفرینی شهری ازسوی شهرداری وجود خواهد داشت.

سال 1402

نظرات مردمی

پیوندها