همزمان با سالگرد شهادت (سرداردلها) شهید حاج قاسم سلیمانی،پویش #قهرمان_من توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر قرق برگزار می شود.

6363.jpg

شما هم می توانید با انتخاب یک تصویر از شهید حاج قاسم سلیمانی و نصب در داخل منازل،مغازه،خودرو و... و ارسال تصویر آن به ادمین کانال شهر قرق در این پویش شرکت نمائید.به تعدادی از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قرق

سال 1402

نظرات مردمی

پیوندها