گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه نخست سال 1396 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

 

 

b_250_250_16777215_00_images_652.png

سال 1400

نظرات مردمی

پیوندها