ادامه مطلب...

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه اول سال 1399 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

 

ادامه مطلب...

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه دوم سال 1398 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه نخست سال 1398ادامه مطلب... شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه دوم سال 1397 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

ادامه مطلب...

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه اول سال 1397 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

ادامه مطلب...

 ادامه مطلب...

گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه دوم سال 1396 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قرق ، مرتضی امینی شهردار قرق با اشاره به اینکه بخشی از ایام دهه مبارک فجر با دهه فاطمیه مقارن شده بود؛تاکید کرد رویکرد برنامه های دهه فجر شهر ، گرامیداشت این ایام با حفظ حرمت آیین ها و مراسم ایام فاطمیه بوده است. سپس وی اهم فعالیت های انجام شده توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر را به شرح ذیل برشمرد:

 گزارش عملکرد مالی ،عمرانی،اجتماعی وخدمات شهری  6 ماهه نخست سال 1396 شهرداری قرق در اجرای بند 10 ماده 71 قانون شهرداریها  به دو صورت تصویری و ریالی پیوست شد.

 

 

ادامه مطلب...

سال 1400

نظرات مردمی

پیوندها