سیدعباس عنایت حقیقی

شهردار قرق

تلفن تماس:32313079(017)

روز و ساعت ملاقات عمومی: سه شنبه ها ساعت 9تا12

شما مجاز به ارسال نظر نیستید.

سال 1403

نظرات مردمی

پیوندها